Gunnar Mauritz Wesström och Agnes Wesström

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 30:1 22 februari 1967 - 1 februari 1974
Hårderup 12:10 (avregistrerat nummer) 3 april 1951 -
Hårderup 12:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 14 april 1932 - 1 februari 1974

Gunnar Mauritz Wesström var född den 30 oktober 1903 i Skånela och han var son till befallningsmannen Gustaf Emanuel Wesström och hans hustru Ingrid Persson. Gunnar Mauritz gifter sig den 8 november 1929 med Agnes Virginia Elisabet Wesström som var född den 7 mars 1906 i Västerstad. Agnes Virginia Elisabet var dotter till åbon på Västerstad nr 27 Enok Edvard Malmgren och hans hustru Elina Karlsson. Familjen köper ett område om 6,2 hektar ifrån Staten 1932 och dom köper 1952 ytterligare ett område och dom slås samma och får det nya numret Hårderup 12:10. Ytterligare område köps till och det blir ett nytt nummer Hårderup 30:1. Familjen säljer hela fastigheten till deras son Kjell Olof Allan Wesström. Gunnar Mauritz och Agnes Virginia Elisabet bosatta på Alestad nr 28 i Östra Kärrstorp och där Gunnar Mauritz avlider den 4 mars 1981. Agnes Virginia Elisabet flyttar till Lilla Tvärgatan 12 i Ystad och hon avlider den 3 augusti 1997.

Fastigheten omfattade totalt 6,2 hektar där all yta var åkermark. 5 hektar av åkermarken var täckdikat med tegelrör. Fastigheten omfattade bara mark och var obebyggd.