Gunilla Blomh-Larsen och Bo Larsen

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hovdahusen 1:10 (aktuellt nummer) 1 oktober 1973 -
Hovdahusen 1:5 (avregistrerat nummer) 1 oktober 1973 -