Greve Nils Claes Napoleon Mörner

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 7:8 (avregistrerat nummer) 18 december 1918 - 1 juli 1922
Starrarp 7:1 (avregistrerat nummer) 1 juli 1922 - 29 juni 1926
Starrarp 7:1 (avregistrerat nummer) 18 december 1918 - 1 juli 1922

Född 13 juni 1873 i Sverige

Fader Claes Gustaf Ernst Mörner af Morlanda
Moder Mathilda Lovisa Napoleona Palmqvist

Titel Greve

M