Gottfrid Olsson och Hedda Carlsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:46 Lindesborg nr 1 (avregistrerat nummer) 5 december 1937 - 30 november 1940
Vallarum 9:35 (avregistrerat nummer) 28 mars 1919 - 12 april 1926

Gottfrid Olsson var född den 20 februari 1892 i Igelösa och han var son till statardrängen Ola Jönsson och hans hustru Johanna Persson. Gottfrid gifter sig den 14 juli 1917 med Hedda Carlsson som var född i Vallarum den 1 juni 1897 och hon var dotter till arbetaren på Vallarum nr 7 Carl Månsson och hans hustru Bengta Månsson. Familjen kom närmast ifrån Vallarum nr 7
1919 och dom flyttar till Vallarum nr 1 1928. Familjen byter senare efternamn till Darfelt och dom bosätter sig på Skolgatan 4 i Kävlinge och där Hedda avlider den 22 september 1969. Senare är Gottfrid bosatt på Bruksgatan 21 i Kävlinge och han avlider den 25 mars 1975.

Barn

NamnBeskrivning
Knut Helgefödd den 28 juli 1917 i Valalrum nr 14. Knut Helge Darfelt förblir ogift hela livet och han är bosatt på Fiskaregatan 2 i Kävlinge. Han avlider den 16 september 2001.
Svea Violafödd den 13 april 1919 i Vallarum nr 7. Svea Viola Jönsson, född Darfelt gifter sig den 15 maj 1948 med Nils Olof Gunnar Jönsson som var född den 1 mars 1924 i Ystad. Familjen var bosatt på Unionsgatan 4 i Kävlinge och Nils Olof Gunnar avlider den 23 maj 2006. Svea Viola är senare bosatt på Fridhemsgatan 2 A i Kävlinge och hon avlider den 14 augusti 2010.
Erik Osvaldfödd den 22 augusti 1921 i Vallarum nr 9. Erik Osvald Darfelt var gift men han skilde sig den 12 september 1989. Han var bosatt på Andstigen 6 i Skattkärr i Östra Fågelvik i Karlstads kommun. Han avlider den 8 januari 2002.
Yngve Algotfödd den 7 maj 1923 i Vallarum nr 9. Yngve Algot Darfelt gifte sig den 6 okotber 1945 med Elsa Torborg Darfelt som var född den 18 noember 1923 i Stora Köpinge. Familjen var bosatt på Fridhemsgatan 2 C i Kävlinge och där Yngve Algot avlider den 2 juli 2004. Elsa Torborg bor kvar och hon avlider den 19 september 2010.
Karl Allanfödd den 3 augusti 1927 i Vallarum nr 9. Karl Allan Darfelt gifter sig den 19 november 1949 med Anna Greta Darfelt som var född den 30 november 1924 i Bollerup. Familjen var bosatt på Linnégatan 9 i Limhamn i Malmö och och där Anna Greta avlider den 23 november 2012 och Karl Allan avlider den 3 februari 2013.