Gottfrid Hansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:6 (avregistrerat nummer) 21 april 1914 - 18 mars 1916

Gottfrid Hansson föddes i Långaröd den 3 maj 1883 och kom till Starrarp från Långaröd den 13 augusti 1915. Flyttar tillbaka till Långaröd den 21 juli 1916. Han har äktenskapsbetyg till Bosarp den 17 mars 1916. Gottfrid antas ha vistats i Amerika från den 7 mars 1902 till den 19 december 1904. Gottfrid var gift den 12 april 1916 och han var folkbokförd i Hörby, Östra Frosta där han avlider den 18 februari 1956 i Hee 1:6.