Nils Rickard Gottfrid Andersson

Nils Rickard Gottfrid Andersson var född den 25 april 1899 i Fränninge och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Anders Persson och hans hustru Johanna Persson, född Nilsson.Nils Rickard Gottfrid var fortsatt bosatt på Hårderup nr 1 även efter sin pensionering 1967. Han avlider den 26 april 1984.