Gösta Arhild Emil Svensson och Sigrid Ebba Othilia Svensson, född Boström

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:37 (aktuellt nummer) 5 mars 1934 - 20 februari 1939
Vallarum 14:24 (avregistrerat nummer) 5 mars 1934 - 20 februari 1939
Vallarum 9:62 (avregistrerat nummer) 14 december 1946 - 5 augusti 1977
Vallarum 9:12 (avregistrerat nummer) 14 december 1946 -
Vallarum 5:8 (avregistrerat nummer) 6 mars 1940 - 5 augusti 1977
Vallarum 5:7 (avregistrerat nummer) 14 december 1946 - 5 augusti 1977

Gösta Arhild Emil Svensson var född den 28 juli 1911 i Fränninge. Gösta var son till hemmadottern på Hårderup nr 4 Emma Mathilda Svensson. Gösta gifter sig den 6 november 1942 med Sigrid Ebba Othilia Boström som var född den 16 april 1915 i Vederlövs socken i Kronobergs län. Sigrid var dotter till hemmansägaren i Odenslanda Anders Vilhelm Boström och hans hustru Emma Kristina Johansson. Gösta kom från Vallarum 14 den 11 november 1940 och Sigrid arbetade som hushållerska hos åbon Anders Månsson på Vallarum 5:8. Familjen är senare bosatt på Karlavägen 7 i Hästveda och där Sigrid avlider den 3 oktober 1985. Gösta flyttar till Qvarngården i Stoby och han avlider den 7 januari 1994.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheterna omfattade totalt 4 hektar mark, varav 3 hektar var åkermark. Fastigheten hade ingen gödselstad byggd av cement men man hade införskaffat två jordbruksmaskiner för att underlätta brukandet. Vatten fanns 1944 inte indraget i boningshus eller stallar men det fanns elektricitet för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Ebba Birgitta Elisabeth Svenssonfödd den 4 februari 1942 på Lunds BB. Sigrids barn.
Kjell Bertil Lennartfödd den 11 oktober 1946 i Fränninge.
Börje Stig Allan Svenssonfödd den 18 maj 1949 i Fränninge. Börje Stig Allan var gift men han skiljer sig den 25 juni 1975. Han arbetade som slakteriarbetare på 1970-talet och han är bosatt på Rönnebergavägen 26 A i Eslöv. Börje Stig Allan avlider den 16 maj 2017.