Gösta Hakon Persson (Fränninge nr 7)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 26:2 (aktuellt nummer) 1945 - 1989

Gösta Hakon Persson var född den 14 juni 1920 Fränninge och han var son till åbon på Fränninge nr 14 Nils Persson och hans hustru Ida Persson. Gösta kom till Fränninge nr 7 från Fränninge nr 14 och han arbetade som kontorist och han förblir ogift och bosatt på Fränningevägen 26 så avlider han den 28 maj 2007.