Arne Gösta Konstatin Palmér och Anna Helena Palmér, född Sjöberg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:35 (aktuellt nummer) 28 maj 1933 - 28 maj 1935

Arne Gösta Konstatin Palmér var född den 3 november 1903 i Malmö, Caroli församling och han var son till urmakaren Per Persson Palmér och hans hustru Anna Mathilda Karolina Persson på kvarteret Rostock IV i Malmö, Caroli församling. Gösta gifter sig den 12 augusti 1933 med Anna Helena Sjöberg som var född den 26 december 1904 i Maglehem. Anna var dotter till husägaren Anders Nilsson Sjöberg och hans hustru Bolla Hansson på Maglehem nr 8, 9, 11. Gösta kom till Vallarum från Åhus den 30 juni 1933 och Anna kom från Brösarp den 30 augusti 1933. Familjen stannar fram till den 15 juli 1935 då man flyttar till Brösarp. Man är senare bosatt på Norra Björnstorp nr 3 i Brösarp och här avlider Gösta den 29 juni 1976. Anna flyttar senare till Brinkehemmet i Brösarp och hon avlider den 20 juli 1994.