Gösta Nilsson och Ester Nilsson, född Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 14:53 (avregistrerat nummer) 6 april 1956 - 19 november 1956
Vallarum 24:2 (aktuellt nummer) 12 mars 1974 - 14 mars 1980
Vallarum 24:2 (aktuellt nummer) 18 april 1962 - 14 mars 1980
Vallarum 24:2 (aktuellt nummer) 6 oktober 1943 - 14 mars 1980
Vallarum 24:2 (aktuellt nummer) 18 januari 1958 - 14 mars 1980
Vallarum 24:1 (avregistrerat nummer) 18 april 1962 -
Vallarum 24:1 (avregistrerat nummer) 18 janurai 1958 -
Vallarum 24:1 (avregistrerat nummer) 6 oktober 1943 -
Vallarum 14:48 (avregistrerat nummer) 6 oktober 1943 -
Vallarum 14:32 (avregistrerat nummer) 12 mars 1974 -
Vallarum 14:32 (avregistrerat nummer) 6 april 1956 - 19 november 1956
Vallarum 14:31 (avregistrerat nummer) 12 mars 1974 -
Vallarum 14:31 (avregistrerat nummer) 6 april 1956 - 19 november 1956
Vallarum 14:13 (avregistrerat nummer) 12 mars 1974 -
Vallarum 14:13 (avregistrerat nummer) 6 april 1956 - 19 november 1956
Vallarum 14:12 (avregistrerat nummer) 6 oktober 1943 -
Vallarum 14:5 (avregistrerat nummer) 6 april 1956 - 19 november 1956
Vallarum 14:53 (avregistrerat nummer) 12 mars 1974 -
Vallarum 9:55 (avregistrerat nummer) 6 oktober 1943 -
Vallarum 9:55 (avregistrerat nummer) 6 april 1956 - 19 november 1956
Vallarum 9:56 (avregistrerat nummer) 18 april 1962 -
Vallarum 9:58 (avregistrerat nummer) 6 oktober 1943 -
Vallarum 9:57 (avregistrerat nummer) 18 januari 1958 - 7 november 1962
Vallarum 9:30 (avregistrerat nummer) 6 oktober 1943 -
Vallarum 9:20 (avregistrerat nummer) 18 januari 1958 - 7 november 1962

Gösta Nilsson var född den 17 maj 1913 i Långaröd och han var son till hemmansägaren på Trulshärad nr 2, Nils Jönsson och hans hustru Johanna Ahlgren. Gösta gifter sig den 3 april 1943 med Ester Altea Jönsson som var född den 14 april 1923 i Vitaby. Ester var dotter till arrendatorn på Hvitaby nr 11 Alfrid Jönsson och hans hustru Emma Nilsson. Familjen är senare bosatt på Baldersgränd 15 i Sjöbo och han avlider den 27 maj 1997.

Fastigheten omfattade totalt 11 hektar mark, vran 10 hektar var åkermark. Man hade investerat i fyra jordbruksmaskiner samt att man delägare i en maskin. Man hade avlopp i boningshuset men vatten var indraget i stallarna men inte i boningshuset. Elektricitet fanns för belysning.