Gösta Kristiansson och Emmy Kristiansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 14:2 (avregistrerat nummer) 27 december 1967 -
Hårderup 14:3 (avregistrerat nummer) 9 december 1968 -
Hårderup 14:1 (avregistrerat nummer) 1 november 1952 -
Hårderup 6:15 (aktuellt nummer) 27 december 1967 – 22 februari 1969
Hårderup 6:10 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 27 december 1967 -
Hårderup 6:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 9 december 1968 – 1969

Albert Gösta Kristiansson var född den 18 oktober 1922 i Östraby och han var son till hemmansägaren på Hjärås nr 4 Per Kristiansson och hans hustru Ester Ingeborg, föd Andersson. Gösta gifter sig den 8 mars 1952 med Emmy Hildegard som var född den 18 januari 1920 i Hörby och hon var dotter till hemmansägaren på Råby nr 6 Johan Herman Olsson och hans hustru Emma Amalia, född Jönsson. Gösta och Emmy är senare bosatta på Östergatan 12 A i Sjöbo och där Gösta avlider den 27 januari 2003. Senare flyttar Emmy till Skumparpsvägen 413 i Starrarp och där hon avlider den 23 november 2011.

Barn

NamnBeskrivning
Göran Tommyfödd den 4 oktober 1953 på Hårderup nr 14
Gunnel Ann- Brittfödd den 6 januari 1957 på Hårderup nr 14