Välj en sida

Gösta Kristiansson och Emmy Kristiansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 14:2 (avregistrerat nummer) 27 december 1967 -
Hårderup 14:3 (avregistrerat nummer) 9 december 1968 -
Hårderup 14:1 (avregistrerat nummer) 1 november 1952 -
Hårderup 6:15 (aktuellt nummer) 27 december 1967 – 22 februari 1969
Hårderup 6:10 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 27 december 1967 -
Hårderup 6:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 9 december 1968 – 1969