Gösta Jönsson och Ida Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:69 (aktuellt nummer) 7 november 1962 - 31 juli 1982
Vallarum 9:57 (avregistrerat nummer) 7 november 1962 -
Vallarum 9:20 (avregistrerat nummer) 7 november 1962 -