Göran Johannesson och Anna-Lena Johannesson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 24:2 (aktuellt nummer) 5 september 1969 - 23 oktober 1972