Gert L Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:40 (aktuellt nummer) 21 juni 1967 - 11 juli 1975