Gerda Albertina Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:61 (aktuellt nummer) 6 februari 1970 - 1 april 1978