Gerd Nennie Prahl

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 5:6 (aktuellt nummer) 23 april 1971 - 3 augusti 1977

Född den 18 oktober 1918.