Gerd H Klingspor

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:49 Rosentorpet (aktuellt nummer) 27 maj 1977 - 31 mars 1980