Georg Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:51 (aktuellt nummer) 4 juli 1969 - 28 augusti 1972
Vallarum 9:33 (avregistrerat nummer) 4 juli 1969 - 28 augusti 1972