Georg Andersson och Helga Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 1:14 (avregistrerat nummer) 3 mars 1945 - 3 mars 1945
Starrarp 1:13 (avregistrerat nummer) 3 mars 1945 - 3 mars 1945