Friherinnan Eva Aurora Ribbing, född Reutarsköld

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 7:1 (avregistrerat nummer)

Conrad, född 1808-08-29 i Gestads socken. Sergeant vid Västgötadals regemente 1823-01-10. Kadett vid Karlberg 1825-02-24. Kammarpage hos konungen 1826. Utexaminerad 1830-01-28. Fänrik vid Södermanlands regemente 1830-03-13. Löjtnant därst. 1834-05-30. Avsked ur krigstjänsten 1839-07-05. Död 1883-06-06 i Stockholm och utgick ätten med honom på svärdssidan. Gift 1832-10-09 på Rånäs bruk i Fasterna socken Stockholms län med Eva Aurora Reuterskiöld, född 1808-06-13 på nämnda egendom, död 1893-01-17 i Stockholm, dotter av hovmarskalken Axel Didrik Reuterskiöld, friherre Reuterskjöld, och hans 1:a fru Maria Gustava Le Febure, nr 1989.