Välj en sida

Frida Saxberg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:24 (aktuellt nummer) 25 februari 1954 - 2 september 1969
Starrarp 3:22 (aktuellt nummer) 25 februari 1954 - 21 juni 1971