Frida Saxberg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:24 (aktuellt nummer) 25 februari 1954 - 2 september 1969
Starrarp 3:22 (aktuellt nummer) 25 februari 1954 - 21 juni 1971

Jordbruksräkningen 1944, Frida Saxberg

Källa: SCB; Jordbruksräkningen 1944

Fastigheterna omfattade totalt 1,6 hektar, varav 1,5 hektar var åkermark och det fanns elektricitet för belysning installerad.