Frida Saxberg och Maria Saxberg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:18 (avregistrerat nummer) 21 september 1936 - 8 februari 1941
Bjälkhult 1:17 (avregistrerat nummer) 21 september 1936 - 8 februari 1941
Bjälkhult 1:16 (avregistrerat nummer) 21 september 1936 - 8 februari 1941 ´
Starrarp 3:24 (aktuellt nummer) 21 september 1936 - 25 februari 1954
Starrarp 3:22 (aktuellt nummer) 21 september 1936 - 25 februari 1954