Fränninge församling

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 31:6 (aktuellt nummer) 7 juli 1971 -
Fränninge 22:29 (avregistrerat nummer) 20 december 1886 - 4 januari 1965
Fränninge 14:22 6 juli 1896 -
Vallarum 9:54 (aktuellt nummer) 11 maj 1889 - 2 mars 1931
Starrarp 3:30 Starrarps skola (aktuellt nummer) 14 januari 1889 - 30 juli 1952
Starrarp 3:15 (avregistrerat nummer) 14 januari 1889 -