Frans Anton Fredriksson, omyndig

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:49 (aktuellt nummer) 21 juli 1970 - 11 september 1978