Fränninge kommun

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 43:1, Frenningebadet (aktuellt nummer) 20 juni 1945 -
Fränninge 27:32 (aktuellt nummer) 31 mars 1927 - 8 maj 1963
Fränninge 27:27 (aktuellt nummer) 10 januari 1923 - 8 maj 1963
Fränninge 27:25 (aktuellt nummer) 1 augusti 1921 - 8 maj 1963
Fränninge 27:18 (aktuellt nummer) 1 oktober 1915 - 8 maj 1963
Fränninge 22:32 (avregistrerat nummer) 5 juni 1935 - 4 januari 1965
Fränninge 22:31 (avregistrerat nummer) 17 mars 1923 - 4 januari 1965
Fränninge 2:25 15 februari 1927 -
Vallarum 10:4 (aktuellt nummer) 6 november 1942 -
Vallarum 6:9 Vallarums gamla skola (aktuellt nummer) 20 november 1934 - 21 november 1934