Folke Ingvar Lennart Malmberg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:42 (aktuellt nummer) 30 mars 1972 -