Evald Emanuel Lindh och Agnes Lindh, född Kato

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 20:9 (avregistrerat nummer) 4 maj 1944 - 1 augusti 1945
Fränninge 13:9 (avregistrerat nummer) 4 maj 1944 - 1 augusti 1945
Hårderup 2:10 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 13 maj 1945 - 3 juli 1949
Hårderup 1:18 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 13 maj 1945 - 3 juli 1949

Evald Emanuel Lindh var född den 29 juni 1895 i Södra Mellby och han var son till dragonen Jöns Erlandsson och hans hustru Elna Andersdotter på Bästekille nr 13 i Södra Mellby. Evald Emanuel gifter sig den 3 december 1927 med Agnes Kato som var född den 21 september 1894 i Kävlinge. Hon var dotter till stationskarlen Kato Kristen Andersson och hans hustru Anna Bengtsdotter på Kävlinge nr 12. Familjen flyttar till Fågeltofta den 1 april 1949 och dom är senare bosatta på kvarteret Spindeln nr 12 i Tomelilla och där Evald Emanuel avlider den 14 januari 1967. Senare flyttar Agnes till Byavångshemmet i Tomelilla och hon avlider den 6 september 1978. Evald och Agnes hade en fosterdotter, Eivor Marianne Persson som var född den 16 augusti 1933. Eivor Marianne var dotter till Valborg Kristina Maria Persson och Bernhard Roskvist i Karlskrona. Eivor Marianne flyttar till Oskar Fredriks församling i Göteborg den 1 mars 1948 och hon gifter sig den 5 mars 1955 med Erik Lennart Lindblom som var född den 30 december 1928 i Halmstad. Familjen var bosatt på Beväringsgatan 11 i Göteborg, Nylöse och där Erik Lennart avlider den 26 november 1996 och Eivor Marianne som avlider den 18 maj 2013.

Fastigheterna Fränninge 13:9 och 20:9 omfattade 1944 totalt 13 hektar varav 12 hektar
var åkermark. 9 hektar av de 12 hektaren var täckdikade med tegelrör. Man hade en gödselstad som inte var byggd av cement men man hade en urinbrunn byggd av cement. Man hade åtta jordbruksmaskiner på gården. I boningshuset fanns inte vatten och avlopp installerad men man hade dragit in vatten i stallarna. Man hade också installerat elektricitet för belysning.