Ester Henrietta Andersson (änka efter Otto Hjalmar Andersson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:42 Bjälkhults affär (aktuellt nummer) 5 maj 1970 - 2 oktober 1974

Otto Hjalmar Andersson var född den 10 januari 1899 i Bjälkhult och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Anders Isaksson och hans hustru Maria Persdotter. Otto Hjalmar gifter sig den 9 augusti 1930 med Ester Andersson, född Nilsson. Ester var född den 25 april 1902 i Östarby och hon var dotter till åbon på Hjärås nr 3 i Östarby Nils Persson och hans hustru Hanna Persson. Senare är familjen bosatt på Östraby nr 2 och där avlider Otto Hjalmar den 19 oktober 1984. Ester bor kvar på Östarby nr 2 och hon avlider den 15 juni 1986.

Barn

NamnBeskrivning
Stigfödd den 17 augusti 1930 på Lunds BB. Stig Ottosson förblev ogift hela livet och han bodde på Östraby nr 6 där han avlider den 25 maj 1981.