Ernst Persson och Edit Persson (Fränninge)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 24:24 19 februari 1964 - 1 mars 1976
Fränninge 24:21 (aktuellt nummer) 19 februari 1964 - 1 mars 1976
Fränninge 24:15 19 februari 1964 - 1 mars 1976