Ernst Persson och Ester Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:29 (aktuellt nummer) 16 oktober 1954 - 16 maj 1975