Ernst Nordqvist och Hanna Nordqvist, född Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:8 (aktuellt nummer) 11 januari 1936 - 6 april 1945

Ernst Alfred Nordqvist var född den 4 november 1903 i Tolånga. Ernst Alfred Nordqvist gifter sig den 19 juli 1939 med Hanna Antonia Nordqvist, född Persson den 8 juni 1907 i Vallarum nr 6. Hanna Antonia var dotter till åbon Per Andersson och hans hustru Bengta Håkansson. Dom tar över driften av Ernst Alfreds föräldragård under perioden 1936 – 1945. Dom är senare skrivna på fastigheten Norrto 3:13 i Lyby i Östra Frosta och där Ernst Alfred avlider den 4 november 1958. Hanna Antonia flyttar senare till Kvarngatan 6 i Marieholm i Reslöv och där hon bor fram till sin död den 22 mars 1991.

 

Barn

NamnBeskrivning
Lilly Maj-Brittfödd den 9 oktober 1930 i Vallarum nr 8. Lilly Maj-Britt Martinsson, född Nordqvist gifter sig den 31 januari 1953 med Alve Jonny Martinsson som var född den 2 oktober 1927 i Stehag. Familjen var bosatt i Hörby på Dalgatan 2 C och där Lilly Maj-Britt avlider den 3 juni 2006. Senare är Alve Jonny bosatt på Osbyholm Hagadalsvägen 8 lgh B1 i Hörby och han avlider den 10 januari 2009.