Ernst Nilsson (Vallarum)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:36 (aktuellt nummer) 21 september 1942 - 17 november 1965