Ernst Alvar Nilsson och Inga Elida Nilsson, född Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:23 (avregistrerat nummer) 21 maj 1937 - 13 mars 1944
Vallarum 9:22 (avregistrerat nummer) 15 mars 1944 - 8 september 1966

Ernst Alvar Nilsson var född den 1 maj 1910 i Vitaby och han var son till drängen på Hjelmaröd nr 2 Per Emil Nilsson och hans trolovade Augusta Tufvesson på Hvitemölla 51. Ernst gifter sig den 14 februari 1937 med Inga Elida Persson som var född den 10 april 1913 i Östra Kärrstorp. Inga var dotter till husägare på Rönås nr 3 Per Larsson och hans hustru Bengta Jönsson. Familjen är senare bosatt på Liljegatan 3 B i Hörby och där Inga avlider den 3juli 1981. Ernst bor kvar och han avlider den 30 januari 1984.

Fastigheten bestod 1944 av totalt 10 hektar mark varav 9,5 hektar var åkermark. Man hade byggt både gödselstad och urinbrunn utav cement. Man hade också investerat i fyra olika maskiner för att underlätta arbetet på gården samt att man var delägare i ytterligare en jordbruksmaskin. Vatten var installerat i både boningshus och stallarna samt att det fanns avlopp installerat i boningshuset. Elektricitet fanns installerat för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Ernst och Ingas barn:
Evy Irenefödd den 8 maj 1937 på Lunds BB.
Elsa Margitfödd den 6 november 1938 på Lunds BB.
Arne Bertilfödd den 23 juli 1940 på Lunds BB. Arne Bertil Nilsson förblir ogift hela livet och han var bosatt på Häggenäs nr 2, Ludvigsborg, Hörby och han avlider den 11 oktober 1940.