Ernst Mauritz Nordström och Hilda Theresia Nordström, född Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:31 (aktuellt nummer) 29 september 1928 - 1 oktober 1936

Ernst Mauritz Nordström var född den 11 januari 1899 i Tolånga och han var son till skomakaren Johan Månsson Nordström och hans hustru Kersti Håkansdotter på Näsby nr 3 i Tolånga. Ernst Mauritz gifter sig den 28 mars 1928 med med åbodottern Hilda Theresia Nilsson som var född den 13 september 1906 i Fränninge. Hilda Theresia var dotter till åbon På Fränninge nr 24 Nils Nilsson och hans hustru Arna Trulsson. Senare är familjen bosatt i kvarteret Uven nr 11 i Sjöbo och där Hilda Theresia avlider den 11 maj 1966. Senare är Ernst Mauritz bosatt på Ängsgården i Sjöbo och han avlider den 29 december 1980.

Barn

NamnBeskrivning
Erna Theresiafödd den 8 maj 1928 i Vallarum. Erna Theresia avlider den 8 juli 1928.