Ernst Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:10 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 3 april 1939 – 21 september 1967

Ernst Nils Johan Andersson var född den 18 augusti 1892 i Linderöd och han var son till åbon på Linderöd nr 7 Anders Nilsson och hans hustru Hanna Andersson. Ernst kom till Hårderup från Östraby den 28 juni 1939. Han förblir ogift hela livet och han brukar gården från 1939 fram till juli 1967 då han avlider den 11 juli 1967.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944