Ernst August Sjölin och Inez Ulrika Julia Sjölin, född Tuvesson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:17 (aktuellt nummer) 11 mars 1940 – 9 mars 1951
Starrarps Ora 1:72 (aktuellt nummer) 2 september 1968 -
Hårderup 4:11 (aktuellt nummer) 27 maj 1932 – 11 mars 1940

Ernst August Sjölin var född den 2 december 1903 i Limhamn och han var son till Anna Maria Sjölin i Limhamn. Ernst arbetade som skräddare. Ernst August Sjölin gifter sig den 28 september 1926 med Inez Ulrika Julia Tufvesson som var född den 14 januari 1906 i Fränninge. Inez Ulrika Julia var dotter till Per Tufvesson och hans hustru Elna Nilsson som var lantbrukarpar i Starrarpr Ora. Familjen var bosatt på Hårderup 4:11 och där Ernst August avlider den 28 september 1940. Inez Ulrika Julia avlider den 19 maj 1997.

Bouppteckning efter Ernst August Sjölin son avled i Hårderup nr 4 den 28 september 1940.

Den 18 november 1940 förrättades bouppteckning efter skräddarmästaren Ernst Algot Sjölin från Hårderup nr 4, född 1903 och i äktenskap 1926 förenad med efterlevande hustrun Julia Sjölin, avled den 28 september 1940, och som efterlämnade sterbhusdelägarna förutom änkan Julia Sjölin och med henne under äktenskapet födde:
sonen Seth Allan Sjölin, född den 25 december 1926
I bouppteckningen upptogs fastigheten 1/24 mantal Hårderup nr 4 (Hårderup 4:17) enligt lagfartsbevis daterat den 17 april 1940 och upptages till taxeringsvärdet på 7 300 kr. Tillgångarna i dödsboet uppgick till 10 951 kr och det fanns skulder på 9 384 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 1 567 kr.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheten omfattade 9 hektar varav 6 hektar åker. Vatten är inte indragit i stallar och boningshus. Elektricitet för belysning är indraget.