Erik Yngve Nilsson och Ketty Pandora Nilsson, född Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:17 (aktuellt nummer) 29 mars 1935 – 11 mars 1940