Erik Gotthard Olsson och Edit Maria Olsson, född Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 2:14 (aktuellt nummer) 30 april 1947 – efter 1975
Hårderup 2:9 A (avregistrerad fastighetsbeteckning) 9 mars 1947 -

Erik Gotthard Olsson var född den 27 januari 1911 i Eljaröd och han var son till jordbruksarbetaren Gottfrid Olsson och hans hustru Hilda Nilson på Ludaröd nr 3. Erik Gotthard gifter sig den 30 december 1939 med Edit Maria Nilsson som var född den 6 september 1912 i Tolånga. Edit Maria var dotter till Nils Andersson och hans hustru Ingri Henriksdotter på Hörr nr 7. Familjen bor kvar på Hårderup nr 2 och där Edit Maria avlider den 6 juni 1995. Erik Gotthard flyttar senare till Vångavägen 7 i Vollsjö, Solkullen och där han avlider den 10 april 2003.