Erik Reinhold Lindskog och Siv Hjördis Maj.Britt Lindskog

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:51 (aktuellt nummer) 28 augusti 1972 - 15 februari 1974
Vallarum 9:33 (avregistrerat nummer) 28 augusti 1972 - 15 februari 1974

Erik Reinhold Lindskog var född den 12 december 1923 i Skurup och han var son till August Zephyrinus Lindskog och hans hustru Anna Lindskog. Erik gifter sig den 10 november 1951 med Siv Hjördis Maj-Britt Lindskog som var född den 15 november 1927 i Hörby. Siv var dotter till hemmansägaren i Nyåkra August Sigfrid Olsson och hans hustru Johanna Olsson, född Persson. Erik var charkuterist och kyrkvaktmästare och familjen flyttar senare till Slimminge nr 12 och där Erik avlider den 27 januari 1978. Senare är Siv bosatt på Östra Hornsgatan 2 B i Skurup och hon avlider den 18 februari 2012.

Barn

NamnBeskrivning
Erik och Sivs barn:
Birgitta Johanna Lillemorfödd den 3 juni 1952 i Skurup.
Anna Marie-Louisefödd den 24 januari 1955 i Skurup.
Bengt Erik Mikaelfödd den 8 maj 1957 i Skurup.