Erik Jan Martin Johansson och Lisette Mariana Arensparr

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 30:16 (aktuellt nummer) 5 juni 1973 -
Molleröd 1:4 Nyhem (aktuellt nummer) 5 juni 1973 -