Erik Helmer Jönsson och Astrid Hanna Elisabeth Magnusson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 5:4 Dragarör (aktuellt nummer) 3 maj 1954 -