Erik Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:18 (avregistrerat nummer) 14 mars 1913 -
Starrarp 3:17 (avregistrerat nummer) 14 mars 1913 - 28 mars 1914
Starrarp 3:16 (avregistrerat nummer) 14 mars 1913 - 1 mars 1918