Erik Andersson och Ella Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 12:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 13 mars 1952 - 16 mars 1954