Erik Andersson och Elin Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:20 (avregistrerat nummer) 14 mars 1913 - 28 mars 1914
Starrarp 3:19 (avregistrerat nummer) 14 mars 1913 - 1 mars 1918
Starrarp 3:9 (avregistrerat nummer) 19 april 1909 - 14 mars 1913
Starrarp 3:5 (avregistrerat nummer) 14 mars 1913 - 1 mars 1918
Starrarp 3:4 (avregistrerat nummer) 14 mars 1913 - 1 mars 1918

Erik Andersson föddes i Trollenäs den 30 juli 1885 och han gifte sig den 7 mars 1913 med Elin Andersson född i Västra Strö den 3 februari 1888. Erik kom från Trollenäs och Elin från Västra Strö i mars 1913. Erik gör en ägostyckning av fastigheten Starrarp 3:4 1914 i tre delar då fastigheterna Starrarp 3:16, 3:17 och 3:18 bildas. Fastigheten Starrarp 3:17 säljer han den 28 mars 1914 till Alfred Andersson och Starrarp 3:18 säljs till Edvin Rosendahl. Familjen flyttar till Västra Sallerup den 15 mars 1917. Erik är senare folkbokförd på Näs nr 4 i Trollenäs och Elin avlider på Näs nr 10 den 5 januari 1981.

Barn

NamnBeskrivning
Svea Gunborgfödd den 6 janauri 1914 i Starrarp. Svea Gunborg Persson, född Andersson gifte sig och hon var folkbokförd i Eslöv. Hon avlider den 18 mars 2008 i Reslöv nr 502, Marieholm.
Göta Mariannefödd den 5 juni 1915 i Starrarp. Göta Marianne Karlsson, född Andersson var gift och folkbokförd i Eslöv. Hon bodde på Trolle- näsvägen nr 2 i Kärråkra, Eslövs kommun och hon avlider den 31 juli 1997.
Saga Ingeborgfödd den 1 november 1916 i Starrarp. Saga Ingeborg Pettersson, född Andersson gifter sig den 24 mars 1945 och är bosatt i Eslöv på Bäckavägen 9A. Hon avlider den 9 juli 1989.