Erik Andersson och Clara Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:35 (avregistrerat nummer) 8 augusti 1936 - 1 december 1939