Erik Jönsson Heggelund och Margareta Christoffersdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Puus 1:1 (avregistrerat nummer) 1823 - 1837
Starrarps Ora 1:2 (avregistrerat nummer) 1818 – ca 1835

Erik Heggelund är född i Starrarp den 4 juni 1766 och är son till Jöns Heggelund också född i Starrarp 1730 och hans hustru Katharina Margareta Bolik. Katharina var född 1741 i Pommern i Tyskland. Både Jöns och Katharina dog 1807, Jöns den 19 juni och Katharina den 14 oktober. Jöns deltog i Pommerska kriget 1756 – 1762 och det var efter denna resa som han gifter sig med Katharina Margareta som han troligen träffade i Tyskland. Den 14 februari 1788 gifter sig Erik i Fränninge med Margareta Christoffersdotter – Hellman född i Starrarp den 21 september 1759. Margareta var dotter till Christoffer Hellman och hans hustru Elna Mårtensdotter i Starrarp. Erik är också arrendator i Puus. Eriks hustru Katharina Margareta avlider den 22 april 1829 utav ålderdomssvaghet och begravdes den 3 maj 1829 i en ålder av 69 år och 7 månader. Arrendatorn och änklingen i Puus Erik Heggelund avlider den 7 oktober 1837 utav ”slaget” i en ålder av 71 år och 1 månad.

Barn

NamnBeskrivning
Annafödd den 19 mars 1789 i Starrarps Ora och hon var gift med Håkan Lundgren som var född 1781 i Vallarum. Anna avlider den 8 februari 1854 i Starrarp och Håkan avled 1843 i Starrarps Ora.
Jönsfödd 9 juli 1791 i Starrarp Ora och avlider den 20 november 1807 i Starrarps Ora.
Christofferfödd den 14 november 1795 i Starrarps Ora. Christoffer Eriksson gifte sig med Mätta Christiansdotter som var född den 9 februari 1789 i Fränninge. Familjen var bosatt i Starrarps Ora och dom arrenderade den andra delen av fastigheten i Puus. Christoffer avlider i Starrarps Ora den 29 december 1866. Mätta bor kvar i Starrarps Ora och hon avlider den 23 maj 1875.
Andersfödd 14 november 1795 i Puus och var tvillingbror med Christoffer och Anders avlider i Starrarp Ora i unga år den 20 oktober 1807.
Hannafödd 25 mars 1799 i Puus och avlider den 30 oktober 1807.