Otto Enock Persson och Rut Anna Irene Persson, född Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:9 (aktuellt nummer) 11 juli 1948 - 2006

Otto Enock Persson var född den 20 april 1915 i Tolånga och han var son till hemmansägaren på Eggelstad nr 6 Jöns Persson och hans hustru Betty Andersson. Enock gifter sig den 31 december 1937 med Rut Anna Irene Persson, född Nilsson. Irene var född den 21 maj 1919 i Östra Klagstorp och hon var dotter till snickaren Karl Artur Nilsson och hans hustru Johanna Nilsson på Vallby nr 2. Familjen kom från Södra Åsum den 6 augusti 1948 och dom bosatte sig på Hårderup 3:9 och där Enock avlider den 1 november 2006 och där Irene avlider den 9 juni 2007.