Emil Viktor Nilsson och Anna Maria Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hovdahusen 1:4 (avregistrerat nummer) 28 november 1916 - 2 oktober 1923
Hovdahusen 1:2 (avregistrerat nummer) 28 november 1916 - 2 oktober 1923

Emil Viktor Nilsson var född den 9 mars 1890 i Vallarum och han var son till Nils Nilsson och hans hustru Anna Andersdotter i Vallarum. Emil Viktor gifter sig den 24 mars 1917 med Anna Maria Jönsson som var född den 1 december 1895 i Vallarum. Anna Maria var dotter till snickaren Jöns Olsson och hans hustru Hanna Olsson i Vallarum nr 8. Familjen flyttar till Hurva den 28 mars 1924. Senare är dom bosatta på Grangatan 7 i Höganäs och där Emil Viktor avlider den 21 februari 1969 och Anna Maria avlider den 26 november 1976.

Barn

NamnBeskrivning
Ruth Agdafödd den 25 juli 1919 i Hovdahusen.