Emil Tage Aspegren och Anna Aspegren, född Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:52 (aktuellt nummer) 2 juli 1965 -
Vallarum 7:18 (aktuellt nummer) 8 mars 1939 - 9 mars 1964

Emil Tage Aspegren var född den 31 oktober 1894 i Övraby och han var son till statardrängen i Övrabyborg Anders Nilsson Aspegren och hans hustru Dorothea Nilsdotter. Emil Tage gifter sig den 24 december 1923 med Anna Aspegren som var född den 30 september 1899 i Andrarum. Anna var dotter till åbon på Ilstorp nr 6 Nils Nilsson och hans hustru Elna Olsdotter. Familjen är bosatt på Vallarum nr 9 och där Emil Tage avlider den 29 augusti 1976. Senare är Anna bosatt på Fränninge nr 7, pensionärshemmet och där hon avlider den 29 oktober 1990.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Vid jordbruksräkningen 1944 uppgav Emil Tage Aspegren att fastigheten totalt omfattade 3,5 hektar och att all mark var åkermark. I fastigheten hade man installerat elektricitet.