Emil Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 27:16 (avregistrerat nummer) 26 mars 1923 - 26 mars 1923
Fränninge 27:15 (avregistrerat nummer) 26 mars 1923 - 26 mars 1923
Vallarum 14:15 (avregistrerat nummer) 27 februari 1922 - 27 februari 1922
Vallarum 8:26 (avregistrerat nummer) 6 mars 1923 - 6 mars 1923
Vallarum 8:10 (avregistrerat nummer) 6 mars 1923 - 6 mars 1923
Bjälkhult 1:41 (aktuellt nummer) 24 april 1920 - 24 april 1920
Starrarp 5:2 (avregistrerat nummer) 16 augusti 1923 - 16 augusti 1923
Starrarp 2:7 (avregistrerat nummer) 27 januari 1923 - 27 januari 1923